parallax background

De Ruumte biedt wonen en begeleiding aan voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 23 jaar.

Wie kunnen bij De Ruumte terecht?


De Ruumte biedt wonen en begeleiding aan voor kinderen/jongeren tussen de 6 en 23 jaar met een hechtingsproblematiek al dan niet in combinatie met gedrag en/of psychiatrische problemen, ADHD en PDD-NOS.

Ook kinderen voor wie het emotioneel te zwaar is om in een (pleeg)gezin te wonen vanwege hun hechtingsproblematiek kunnen wonen op De Ruumte.

Wil je meer weten, neem dan gerust contact met ons op.


IK WIL MEER WETEN

Onze kwaliteit


Wij staan voor kwaliteit en streven ernaar om de beste zorg te leveren. Belangrijke speerpunten hierbij zijn:


  • Ondernemend: gericht op de ontwikkeling van kinderen/jongeren;
  • Professioneel: het hebben van een stevig gefundeerde methodiek;
  • Betrokken: inleven, meeleven en samenleven.

Vragen? U mag altijd bellen! Dat kan via 0599 - 512848 of 06-30113473. U mag natuurlijk ook altijd mailen via info@deruumte.nl.