parallax background

De vertrouwenspersoon is aangesloten bij AKJ.

Vertrouwenspersoon


Naast een interne vertrouwenspersoon voor medewerker en bewoners van De Ruumte, kunnen Jeugdigen die wonen op De Ruumte terecht bij een vertrouwenspersoon van AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg), namelijk met:

 • Vragen over de jeugdhulp
 • Ontevredenheid over de hulpverlening
 • Een klacht
 • Iets wat de jeugdige niet aan de ouders, pleegouders of hulpverlener wil of durft te vertellen.


De vertrouwenspersoon kan:

 • Luisteren naar de jeugdige
 • Antwoord geven op vragen
 • Uitleggen hoe de hulpverlening werkt
 • Vertellen over de rechten van de jeugdige
 • Samen met de jeugdige zoeken naar een oplossing voor het probleem of de klacht
 • Helpen bij het schrijven van een klachtenbrief
 • Meegaan naar gesprekken over het probleem of de klacht.


De vertrouwenspersoon is aangesloten bij AKJ. Dit is een onafhankelijke stichting voor vertrouwenswerk. Hij of zij is dus niet in dienst van De Ruumte.


Contactgegevens AKJ
088 – 555 10 00
info@akj.nl
www.akj.nl (ook via chat)