parallax background

De Ruumte biedt wonen en begeleiding aan voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 23 jaar.

Wie zijn wij?


De Ruumte komt voort uit een ideëel opgezet gezinshuis. In de loop van de tijd heeft de Ruumte zich ontwikkeld tot een professionele beschermde woonvoorziening voor jeugd in de leeftijd van 6 t/m 23 jaar, waarbij sprake is van hechtingsproblematiek al dan niet in combinatie met gedrags- en/of psychiatrische problemen, ADHD en PDD-NOS.

Ook kinderen voor wie het emotioneel te zwaar is om in een (pleeg)gezin te wonen, vanwege hun hechtingsproblematiek, kunnen wonen op De Ruumte.

De Ruumte is gevestigd in een geheel verbouwde boerderij waarin ruimte is gemaakt voor 4 leefgroepen. De groepen zijn gefaseerd op leeftijd en zelfstandigheid. De groepsgrootte is maximaal 5. Op de Noord-groep (6-10 jaar) en de Oost groep (10-13 jaar) hebben de kinderen een eigen slaapkamer met douche en toilet. Op de Zuid (13-16 jaar) en West (16-23 jaar) groep hebben de jongeren een eigen slaapkamer en worden de douches en toiletten gedeeld. Elke groep heeft een eigen keuken met een gemeenschappelijke huiskamer. Daarnaast is er veel buitenruimte voor activiteiten en ontspanning.

Wil je meer weten, neem dan gerust contact met ons op.


IK WIL MEER WETEN

Missie en visie


Missie


De Ruumte ondersteunt en begeleidt jeugdigen, ouders en netwerk bij het opbouwen van een positief toekomstperspectief. Elke jeugdige heeft binnen de Ruumte een ondersteuningsplan met leerdoelen, welke individueel en in overleg met ouders en/of wettelijk vertegenwoordiger wordt opgesteld. De jeugdige wordt door een team van professionele begeleiders en een orthopedagoog ondersteund bij het behalen van deze leerdoelen. Waar nodig wordt externe expertise ingezet.

Wij staan voor kwaliteit. Belangrijke speerpunten hierbij zijn:

  • Ondernemend: gericht op de ontwikkeling van kinderen/jongeren;
  • Professioneel: het hebben van een stevig gefundeerde methodiek;
  • Betrokken: inleven, meeleven en samenleven.

Visie


Iedere jeugdige wil het liefst in de toekomst zelfstandig zijn en deelnemen aan de samenleving met het hebben van passend werk, vrijetijdsbesteding en een sociaal netwerk. Wij zetten ons actief in om doelen te realiseren met het oog op een positief toekomstperspectief voor alle jeugdigen. Dit doen we zoveel mogelijk in samenwerking met ouder en /of het netwerk.

Vragen? U mag altijd bellen! Dat kan via 0599 - 512848. U mag natuurlijk ook altijd mailen via info@deruumte.nl.