parallax background

Klachtenafhandeling

Wij lossen het graag op!


Op het moment dat een gesprek met de betrokken partijen niet tot een oplossing heeft geleid, of wanneer een gesprek gezien de omstandigheden niet langer mogelijk is, kan er een schriftelijke klacht worden ingediend via het klachtenformulier. Dit formulier komt vervolgens bij de interne klachtenfunctionaris terecht.


Ons klachten formulier kunt u hier downloaden.


Als de klacht van dien aard is dat de voorgaande stappen niet gevolgd kunnen worden, kan er direct contact opgenomen worden met de onafhankelijke klachtencommissie.

Externe klachtencommissie van De Ruumte: ECKG B.V.

  1. Per post: t.a.v. de ambtelijk secretaris, Lombokstraat 20, 2022 BJ, Haarlem
  2. Per e-mail: klachtenbehandeling@eckg.nl
  3. Via de website: www.eckg.nl, pagina ‘Website indienen klachten’.
  4. Via het klachtenformulier op de website www.eckg.nl, pagina ‘Website indienen klachten’, ‘Klachtenformulier externe klachtencommissie’.