parallax background

Beschikbaarheid & Aanmelding

Beschikbaarheid


Het is mogelijk om door te groeien binnen de 3 leefgroepen.

  • Kids-groep (leeftijd 6 t/m 12 jaar)
  • Middengroep (12 t/m 15 jaar)
  • Plusgroep (16 t/m 23 jaar)


MEER INFO

Aanmelding


Een aanmelding kan telefonisch of via de mail. Wij vinden het belangrijk dat een mogelijke plaatsing aan de voorkant zo zorgvuldig mogelijk gebeurt.

Door het uitwisselen van informatie kan er gekeken worden of de Ruumte kan aansluiten bij de ondersteuningsvragen van de jeugdige. Hierna kan een kennismakinggesprek met de jeugdige, ouders/ verzorgers en eventueel het netwerk worden ingepland. Tijdens het kennismaken worden de eerst afspraken gemaakt en is er natuurlijk ruimte voor vragen.


0599 - 512848
info@deruumte.nl