Momenteel hebben we meerdere plekken beschikbaar

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen

.

De Ruumte ondersteunt en begeleidt jeugdigen en ouders/ netwerk bij het opbouwen van een positief toekomstperspectief.


Een huiselijke sfeer


De Ruumte komt voort uit een ideëel opgezet gezinshuis. In de loop van de tijd heeft de Ruumte zich ontwikkeld tot een professionele beschermde woonvoorziening voor jeugd in de leeftijd van 6 t/m 23 jaar, waarbij sprake is van psychische en/ of gedragsmatige problemen.

De Ruumte biedt vanuit een huiselijke sfeer 24 uur p/d ondersteuning met een duidelijk pedagogisch klimaat. In de loop van de jaren hebben wij veel ervaring opgedaan op het gebied van jeugd met forse hechtingsproblematiek. De ondersteuning van de Ruumte wordt geboden door een enthousiast team van gekwalificeerde begeleiders.


MEER WETEN

Wie kunnen bij ons terecht


De Ruumte biedt wonen en begeleiding aan voor kinderen/jongeren tussen de 6 en 23 jaar met een hechtingsproblematiek al dan niet in combinatie met gedrag en/of psychiatrische problemen, ADHD en PDD-NOS.

Ook kinderen voor wie het emotioneel te zwaar is om in een (pleeg)gezin te wonen vanwege hun hechtingsproblematiek kunnen wonen op De Ruumte


Het bieden van de beste zorg en ondersteuning


Wij willen graag de beste zorg en ondersteuning bieden aan onze jeugdige bewoners. We vinden het daarom belangrijk dat alle begeleiders geschoold zijn en hun kennis op pijl houden.

De Ruumte ondersteunt en begeleidt jeugdigen, ouders en netwerk bij het opbouwen van een positief toekomstperspectief. Elke jeugdige heeft binnen de Ruumte een ondersteuningsplan met leerdoelen die individueel en in overleg met ouders en/of verzorger wordt opgesteld.


MEER OVER ONZE WERKWIJZE

Meer weten


Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

Uw naam

E-mail

Onderwerp

Bericht

Vul onderstaande code in


parallax background

De Ruumte beschikt over 4 groepen
waarbinnen de jongeren kunnen doorstromen.

NOORD
6 T/M 10 JAAR

Deze groep beschikt over een grote woonkamer met een open keuken. Daarnaast zijn er 5 slaapkamers met een eigen douche en toilet

OOST
10 T/M 13 JAAR

Deze groep beschikt over een grote woonkamer met een open keuken. Daarnaast zijn er 5 slaapkamers met eigen douche en toilet

ZUID
13 T/M 16 JAAR

Deze groep beschikt over een woonkamer en een grote keuken waar gezamenlijk gegeten kan worden. Daarnaast zijn er 5 slaapkamers beschikbaar met gezamenlijke douches en toiletten.

WEST
16 T/M 23 JAAR

Deze groep beschikt over een woonkamer met een open keuken. Daarnaast zijn er 5 slaapkamers met een gezamenlijke douche en toilet.

De Ruumte staat voor kwaliteit

Ondersteunend

Wij ondersteunen graag vanuit een samenwerking met de jeugdige ouders en het netwerk.


Veilig

Veiligheid en preventie is van groot belang voor kwaliteit en staat daarom altijd centraal.

Ontwikkeling

Het creëren van ontwikkelingskansen en het laten opdoen van succeservaringen.